top of page

Báo cáo trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) là gì?

Trong hơn 10 năm qua, báo cáo trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp—còn được gọi là báo cáo CSR, báo cáo tác động hoặc báo cáo phát triển bền vững—đã trở nên phổ biến hơn, một xu hướng được dự đoán sẽ còn tiếp tục. Tại Việt Nam, Báo cáo CSR hiện vẫn chưa phổ biến như tại các nước, nhưng một số doanh nghiệp có tính chất nước ngoài đã và đang bắt đầu công bố báo cáo CSR hằng năm.Báo cáo trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) là gì?


Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là ý tưởng rằng một doanh nghiệp có trách nhiệm đối với xã hội và môi trường mà doanh nghiệp đó hoạt động (theo Sustainable Business Strategy). Nhiều doanh nghiệp phấn đấu để có trách nhiệm với xã hội sử dụng ba điểm mấu chốt—tác động của tổ chức đối với con người và hành tinh, bên cạnh lợi nhuận của tổ chức—để xác định các ưu tiên chiến lược.


Báo cáo trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) là một tài liệu nội bộ và bên ngoài mà các công ty sử dụng để truyền đạt các nỗ lực CSR và tác động của chúng đối với môi trường và cộng đồng. Các nỗ lực CRS của một tổ chức có thể chia thành bốn loại: môi trường, đạo đức, từ thiện và kinh tế. Các báo cáo CSR thường được trình bày ở định dạng kỹ thuật số để dễ phân phối đến nhiều người quan tâm, nhưng cũng có thể được in và trình bày trực tiếp cho các bên liên quan. Bố cục của báo cáo CSR có thể bao gồm từ một tài liệu văn bản đơn giản đến một gói được thiết kế, kích thích trực quan.


Báo cáo CSR nhằm vào các bên liên quan của công ty. Các bên liên quan bên trong hoặc bên ngoài này có thể được chia thành sáu loại chính:

 • Cổ đông

 • Người lao động

 • hách hàng

 • Các nhà cung cấp

 • Cơ quan công quyền

 • Công dân

Đối với mỗi nhóm trong số này, báo cáo CSR nhằm mục đích cung cấp sự minh bạch liên quan đến hoạt động của công ty và cam kết của công ty đối với môi trường và xã hội.


Ở một số quốc gia, các công ty bắt buộc phải xuất bản báo cáo CSR hàng năm. Mặc dù chưa bắt buộc đối với các công ty có trụ sở tại Việt Nam, nhưng một số chuyên gia dự đoán rằng báo cáo CSR sẽ trở thành bắt buộc trong tương lai không xa. Hơn nữa, hiện tại, không có bộ tiêu chuẩn báo cáo CSR chung ở Việt Nam. Tuy nhiên, việc thiếu các tiêu chuẩn có thể gây khó khăn cho việc so sánh các báo cáo giữa các công ty, hơn nữa cũng cho phép các công ty loại bỏ những lĩnh vực không có lợi cho mình.


Trong hơn 10 năm qua, báo cáo trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp—còn được gọi là báo cáo CSR, báo cáo tác động hoặc báo cáo phát triển bền vững—đã trở nên phổ biến hơn, một xu hướng được dự đoán sẽ còn tiếp tục. Trên thực tế, 90% các công ty trong chỉ số S&P 500 đã công bố báo cáo CSR vào năm 2019—tăng từ 86% vào năm 2018, 75% vào năm 2014 và chỉ 20% vào năm 2011.


Báo cáo CSR bao gồm những gì?


Báo cáo CSR không nhất thiết phải là một tài liệu dài với nhiều các loại bảng và biểu đồ, mà hoàn toàn có thể được thiết kế mang nhiều tính cá nhân của công ty, từ đó lôi cuốn người đọc hơn vào nội dung CSR của công ty.


Đây là những gì mọi báo cáo CSR cần phải có:

 1. Một ghi chú ngắn gọn từ Giám đốc điều hành giới thiệu báo cáo và nêu bật những phát hiện chính của báo cáo. Bản tóm tắt này đặt tâm trạng cho báo cáo và thông báo cho người đọc rằng quản lý cấp trên được đầu tư vào các mục tiêu CSR.

 2. Trình bày về cơ cấu quản trịmô hình kinh doanh của tổ chức để tạo bối cảnh cho báo cáo. Hiểu cách doanh nghiệp có thể hoạt động là điều quan trọng để hiểu cách thức hoạt động của nó trong suốt năm tài chính.

 3. Trình bày về bối cảnh bền vững mà tổ chức hoạt động. Điều này bao gồm thông tin về những gì đang xảy ra ở cấp độ thị trường và ngành, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng thể về các lựa chọn bền vững hiện có.

 4. Bản đánh giá tác động xác định các lĩnh vực mà tổ chức đang tạo ra tác động tiêu cực đến xã hội hoặc môi trường. Trong bước này, việc xác định các chỉ số để đo lường tiến độ cũng rất quan trọng.

 5. Một báo cáo trọng yếu xác định và ưu tiên các mối quan tâm cấp bách nhất mà các bên liên quan nhìn thấy. Điều này cho phép các doanh nghiệp giải quyết chúng theo thứ tự nhận thức được tầm quan trọng.

 6. Tổng quan về hiệu suất thông báo cho các bên liên quan về cách các vấn đề đã được giải quyết và cách chúng sẽ được giải quyết. Phần này sử dụng các số liệu và chỉ số được trình bày trong đánh giá tác động.

 7. Một số thông tin về hành động, các sáng kiến ​​​​của công ty.Tại sao nên có Báo cáo trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) ?


Báo cáo CSR không bắt buộc nhưng có thể mang lại lợi ích lớn cho tổ chức và các mục tiêu kinh doanh của tổ chức. Đây là một cách hữu ích để giữ cho các bên liên quan luôn cập nhật và luôn cập nhật các nỗ lực CSR nội bộ của tổ chức. Báo cáo CSR cũng là một báo cáo quan trọng cho các bên liên quan. Nghiên cứu cho thấy 77% người tiêu dùng có động lực mua hàng từ các tổ chức cam kết biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn. Tâm lý này cũng được nhân rộng trong các nhà đầu tư, với 73% nói rằng những nỗ lực cải thiện thế giới xung quanh góp phần vào quyết định đầu tư của mình.


Nhìn chung, báo cáo CSR giúp:

 • Doanh nghiệp truyền đạt các nỗ lực xã hội và bền vững của mình tới nhân viên, khách hàng, thành viên cộng đồng và nhà đầu tư. Điều này thúc đẩy sự tin tưởng, minh bạch và cải thiện danh tiếng.

 • Nếu doanh nghiệp đã thành công trong nỗ lực CSR, báo cáo CSR sẽ trở thành tài sản tiếp thị và quan hệ công chúng có giá trị.

 • Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về các nỗ lực phát triển bền vững của mình và giúp ngăn chặn hành vi tẩy rửa xanh (greenwashing).

 • Các dự án hiệu quả cần thiết để doanh nghiệp bền vững hơn, giúp giảm sử dụng năng lượng và dẫn đến hóa đơn năng lượng thấp hơn.

 • Doanh nghiệp đánh giá tiến độ hàng năm và xem những chiến thuật nào đang hoạt động và những lĩnh vực nào vẫn cần được cải thiện.


The Good Human hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc viết báo cáo CSR với chi phí hợp lý, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của từng doanh nghiệp.


Liên hê chúng tôi ngay hôm nay!


Tham khảo:

What is a CSR report & why is it important? (2021) Business Insights Blog. Available at: https://online.hbs.edu/blog/post/what-is-a-csr-report (Accessed: December 6, 2022).

0 bình luận

Comentarios


bottom of page