top of page

The new pollution: PPE

(Vietnamese below)

The global pandemic of COVID-19 has led to a new environmental crisis: Pollution from coronavirus personal protective equipment (PPE). To avoid spreading coronavirus, the demand of using PPE is increasing, as it is vital to reduce the risk of airborne transmission. Especially in healthcare, proper use of PPE (e.g., masks, gowns, gloves, face shields) helps protect medical workers, as well as prevent coronavirus spread in public at the highest quality possible (Saran et al., 2020). However, PPE waste management is an alarming issue of the current rapid surge of COVID-19.

We are throwing away 3 million single-use masks every minute
We are throwing away 3 million single-use masks every minute! (Source: Anthony Wallace/Agence France-Presse — Getty Images, NY Times)

The demand for PPE has increased the large amount of its waste from all around the world. Singh et al. (2020) demonstrated that during the Wuhan peak of coronavirus, China was recorded to have generated waste by six times higher than before the COVID-19 outbreak, with nearly 240 tons of medical waste. Similarly, in Binh Duong province, one of the center of the pandemic storm in Vietnam, the average daily total waste disposed during COVID-19 prevention and control activities in the area was approximately 40 tons in August (Trang, 2021).

Workers from BIWASE – an environment joint stock company of Binh Duong, collect medical waste in one COVID-19 treatment area.
Workers from BIWASE – an environment joint stock company of Binh Duong, collect medical waste in one COVID-19 treatment area. (Source: Thông Tấn Xã Việt Nam TTXVN – VNA)

Before the spread of coronavirus, waste management was already an issue of major concern in Vietnam due to the lack of effective waste management regulations. Speaking about Vietnam waste management market, ReportLinker (2020) pointed out that about 85% of waste produced in Vietnam was being buried without a proper treatment, and 80% of that are pollutants. The COVID-19 pandemic has been exacerbating the problem with unregulated disposal of PPE, which might also threaten the Sustainable Development Index of Vietnam.


Hence, in order to reduce environmental impacts of coronavirus crisis, PPE should not be overused. For instance, instead of using single-use mask everytime you go out, try cotton face mask whenever you can. When visiting public places with high population density, or crowded outdoor settings, wearing disposable medical mask is advised. In general, wearing cotton mask is also effective in blocking coronavirus. Simple acts is extremely helpful to save our environment.


Share with us your views on this, and maybe a few cool ways to reduce PPE waste that you know 😉.


Sự ô nhiễm mới: Thiết bị bảo vệ cá nhân


Đại dịch toàn cầu COVID-19 đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng môi trường mới: Ô nhiễm từ thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) từ cuộc chiến chống dịch corona gây ra. Để tránh lây lan virut corona, nhu cầu sử dụng PPE ngày càng tăng để giảm nguy cơ lây truyền qua đường không khí. Đặc biệt trong lĩnh vực y tế, việc sử dụng các vật dụng y tế phần lớn chứa nhựa (ví dụ: khẩu trang, bộ đồ bảo hộ, găng tay, tấm che mặt) là rất cần thiết để giúp bảo vệ các nhân viên y tế, cũng như ngăn ngừa virut corona lây lan ở nơi công cộng (Saran và cộng sự, 2020). Tuy nhiên, quản lý chất thải PPE là một vấn đề đáng báo động trước sự gia tăng nhanh chóng hiện nay của COVID-19.

Chúng ta đang vứt đi 3 triệu khẩu trang dùng 1 lần mỗi phút
Chúng ta đang vứt đi 3 triệu khẩu trang dùng 1 lần mỗi phút (Nguồn Anthony Wallace/Agence France-Presse — Getty Images, NY Times))

Nhu cầu sử dụng PPE đã tăng đáng kể trong mùa dịch, dẫn đến việc để lại một lượng lớn rác thải nhựa trên toàn thế giới . Singh và cộng sự (2020) đã chứng minh rằng trong thời kỳ đỉnh điểm của virut corona ở Vũ Hán, Trung Quốc đã được ghi nhận là đã tạo ra chất thải cao gấp sáu lần so với trước khi bùng phát COVID-19, với gần 240 tấn chất thải y tế. Tương tự, tại tỉnh Bình Dương, một trong những trung tâm của đại dịch ở Việt Nam, tổng lượng rác thải trung bình hàng ngày trong các hoạt động phòng chống COVID-19 trên địa bàn là khoảng 40 tấn vào tháng 8 (Trang, 2021).

Nhân viên vệ sinh thu dọn rác thải y tế tại Bình Dương
Nhân viên vệ sinh thu dọn rác thải y tế tại Bình Dương (Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam)

Trước sự lây lan của coronavirus, quản lý chất thải đã là một vấn đề được quan tâm nhiều ở Việt Nam do thiếu các quy định quản lý chất thải hiệu quả. Nói về thị trường quản lý chất thải Việt Nam, ReportLinker (2020) chỉ ra rằng khoảng 85% chất thải sản xuất tại Việt Nam đang được chôn lấp mà không được xử lý thích hợp, và 80% trong số đó là chất gây ô nhiễm. Đại dịch COVID-19 đã và đang làm trầm trọng thêm vấn đề tiêu hủy PPE không được kiểm soát, điều này cũng có thể đe dọa Chỉ số Phát triển Bền vững của Việt Nam.


Do đó, để giảm tác động môi trường của cuộc khủng hoảng COVID-19, chúng ta không nên lạm dụng các vật dụng y tế từ nhựa. Ta nên chủ động thay thế bằng những chất liệu khác thân thiện với môi trường hơn. Ví dụ, thay vì sử dụng mặt nạ sử dụng một lần mỗi khi bạn ra ngoài, hãy thử đắp mặt nạ vải bất cứ khi nào bạn có thể. Khi đến những nơi công cộng có mật độ dân số cao, hoặc những nơi đông đúc ngoài trời, nên đeo khẩu trang y tế dùng một lần. Đeo mặt nạ bằng cotton cũng có hiệu quả cao trong việc phòng chống virut corona. Những hành động đơn giản nhưng lại vô cùng hữu ích để bảo vệ môi trường của chúng ta.

Hành động nhỏ tạo nên khác biệt lớn! Còn bạn thì sao?


Bạn hãy chia sẻ với chúng mình cảm nghĩ của bạn về tình trạng này, và cũng có thể thêm vài cách hay ho để thay thế vật dụng y tế nhựa trong cuộc chiến chống COVID này nhé 😉.


Sources:

Saran, S., Gurjar, M., Baronia, A. K., Lohiya, A., Azim, A., Poddar, B., & Rao, N. S. (2020). Personal protective equipment during COVID-19 pandemic: a narrative review on technical aspects. Expert Review of Medical Devices, 17(12), 1265-1276.

Singh, N., Tang, Y., & Ogunseitan, O. A. (2020). Environmentally sustainable management of used personal protective equipment. Environ Sci Technol. 54(14), 8500–8502.

Trang, H. (2021, Aug 13). Xử lý rác thải y tế do COVID-19 ở 'điểm nóng' Bình Dương. Tin tức Thông Tấn Xã Việt Nam. Retrived from https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/xu-ly-rac-thai-y-te-do-covid19-o-diem-nong-binh-duong-20210813094413904.htm

ReportLinker (2020). Vietnam Waste Management Market (2020 - 2025). Retrieved from https://www.reportlinker.com/p05948963/Vietnam-Waste-Management-Market.html?utm_source=GNW


Authors:

Yến Trần - yentranthihai99@gmail.com .0 comments

Comentários


bottom of page